Політика у сфері якості

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

Український інститут із проектування та розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури «Діпрозв’язок» (ПрАТ «Діпрозв’язок») в рамках своєї діяльності формує науково-технічну політику у сфері телекомунікацій і спрямовує зусилля на подальший розвиток національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури, здатної надавати користувачам повний спектр сучасних інформаційних та комунікаційних послуг високої якості у будь-яких умовах.
Метою нашої діяльності в сфері якості є забезпечення повної відповідності якості послуг очікуванням Замовника, вимогам контракту та нормативно-технічної документації при наданні комплексу послуг по розробці проєктної документації, в якості провідного галузевого інститута України з проєктування телекомунікаційних та інформаційних систем і споруд зв’язку. А отже наші послуги – це якісний продукт, що відповідає законодавчим та регламентувальним нормам, гарантує безпеку, надійність та безумовне виконання вимог Замовника.
Ми вважаємо, що створення та впровадження системи управління якістю є одним із стратегічних та пріоритетних завдань розвитку ПрАТ «Діпрозв’язок». Система управління якістю розглядається як дієвий механізм для створення та управління основними процесами виробництва, що ставить перед собою головну мету – досягнення стабільно високого рівня якості наших послуг.
Найвище керівництво ПрАТ «Діпрозв’язок» в особі директора зобов’язується:
а) нести відповідальність за результативність системи управління якістю та діяти відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001:2015;
б) забезпечувати узгодженість політики у сфері якості та цілей у сфері якості зі стратегічним напрямком і середовищем ПрАТ «Діпрозв’язок»;
в) забезпечувати інтегрування вимог системи управління якістю в бізнес-процеси ПрАТ «Діпрозв’язок»;
г) сприяти використанню процесного підходу та ризик-орієнтованого мислення;
д) забезпечувати наявність ресурсів, потрібних для системи управління якістю;
е) інформувати персонал про важливість результативного управління якістю та відповідності вимогам системи управління якістю;
ж) забезпечувати досягнення системи управління якістю запланованих результатів;
з) задіювати, скеровувати та заохочувати персонал з тим, щоб він робив внесок у результативність системи управління якістю;
и) сприяти поліпшуванню системи управління якістю;
к) підтримувати інших відповідних керівників структурних підрозділів ПрАТ «Діпрозв’язок» для демонстрування їхнього лідерства в їхніх сферах відповідальності.

В.о. директора         Роман ТУРБА