СЕРТИФІКАТИ ТА ЛІЦЕНЗІЇ

ПрАТ «Діпрозв’язок» має наступні ліцензії та сертифікати:

Ліцензія на провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язана із створенням об’єктів архітектури (за переліком робіт згідно з додатком) від 12.11.2012.

Серія АЕ № 180373

 

 

 

 

Ліцензія на надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) в частині оцінювання захищеності інформації від 14.03.2014.

Серія АЕ № 272339

 

 

 

 

 

 

 

Лиценция

Спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею від 11.12.2017.

№ ДОДТЛ2-2017-140

 

 

 

А також кваліфікаційні сертифікати відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг).