НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ДОКУМЕНТИ

Розроблення будівельних норм, національних стандартів, стандартів організації України, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, ведення фонду справ будівельних норм.

Перелік будівельних норм і нормативних документів, що заявляються до супроводу відповідно до напрямів діяльності

Напрями науково-технічної діяльності Позначен-ня за діючими класифіка-торами

 

Назва будівельних норм, нормативних документів Розроблено, внесено зміни, заявлено до супроводу
1 Графічні познаки, використовувані для технічних креслеників і відповідної технічної документації у сфері інформаційних технологій і телекомунікацій Нормативні документи України з питань проектування та будівництва мереж телекомунікацій
ДК 004:2008

01.080.50

ДСТУ Б А.2.4-40:2009

“Система проектної документації для будів-ництва. Телекомунікації. Проводові засоби зв’язку. Умовні графічні позна-чення на схемах та планах” (На заміну

ГОСТ 21.406-88)

Супровід

(Наказ Мінрегіонбуду від 27.01.09 № 43)

Розробник ПрАТ «Діпрозв’язок»

2 Технічні кресленики у сфері телекомунікацій та інформаційних технологій ДК 004:2008

01.100.27

ДСТУ Б А.2.4-42:2009

“Система проектної документації для будівництва. Телекому-нікації. Проводові засоби зв’язку. Робочі креслення”

(На заміну

ГОСТ 21.603-80)

Супровід

(Наказ Мінрегіонбуду від 27.01.09 № 44)

Розробник ДІ «Укрзв’язок-проект»

3 Будівлі засобів

зв’язку.

Місцеві телекомунікаційні системи

ДК 018:2000

1241.7

2224.4

ВБН В.2.2-33-2007 “Проектування теле-комунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж”

(На заміну ВНТП

112-86)

Супровід

Розробник Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ)

4 Магістральні телекомунікаційні лінії.

Місцеві телекомунікаційні системи

ДК 018:2000

2213.1

2224.4

2224.9

ГБН В.2.2-34620942-002:2015

“Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування”

(На заміну ВБН В.2.2-45-1-2004)

Супровід

Розробник ПрАТ «Діпрозв’язок»

(Наказ Адміністрації Держспецзв’язку України від 05.03.2015 № 117)

5

ДК 018:2000

2213.1

2213.9

2224.4

ГБН В.2.3-34620942-001:2013

“Проектування телекому-нікацій. Лінійно-апаратні цехи”

(На заміну ИП 117-88)

Супровід

Розробник ПрАТ «Діпрозв’язок»

(Наказ Адміністрації Держспецзв’язку України від 24.12.2013 № 679)

6 Магістральні телекомунікаційні лінії ДК 018:2000

 

2213.1

2213.2

2213.3

2224.4

ДСТУ Б В.2.4-9:2014 «Лінії та споруди телекомунікацій. Визначення ширини смуги та площі земельних ділянок»

(На заміну СН 461-74)

 

Супровід

(Наказ Мінрегіонбуду від 30.12.2014 № 384)

Розробник ПрАТ «Діпрозв’язок»

7 Місцеві електричні системи ДК 018:2000

 

2224.1

2224.9

ВНТП “Електроустановки підприємств та споруд зв’язку України”

(На заміну ВСН 332-88)

Супровід

Розробник ПрАТ «Діпрозв’язок»

8 Магістральні телекомунікаційні лінії Відомчі будівельні норми (ВСН) Мінзв’язку СРСР, які на даний час використовуються в Україні
ДК 018:2000

2213.3

ВСН 1-77

“Инструкция по проекти-рованию молниезащиты радиообъектов”

Супровід

(Додаток № 11 до Наказу Держбуду України

від 23.06.04 № 135)

Підлягає перегляду

9 Магістральні телекомунікаційні лінії.

Місцеві телекомунікаційні системи

ДК 018:2000

2213.1

2213.2

2213.3

2213.9

2224.4

2224.5

2224.9

ВСН 600-81 “Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения” Супровід

Підлягає перегляду

10 Будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі ДК 018:2000

1241.7

ВСН 601-84 “Ведомственные нормы допустимого шума на предприятиях связи” Супровід

Підлягає перегляду

ДК 018:2000

1241.9

ВСН 333-87

“Инструкция по проек-тированию. Проводные средства и почтовая связь. Производственные и вспомогательные здания”

Супровід

Підлягає перегляду

11 Магістральні телекомунікаційні мережі.

Місцеві телекомунікаційні системи

Відомчі норми технологічного проектування (ВНТП) Мінзв’язку СРСР, які на даний час використовуються в Україні
ДК 018:2000

2213.1

ВНТП 111-86 “Станции междугородные телефонные” Супровід

Підлягає перегляду

ДК 018:2000

2213.9

ВНТП 113-86

“Станции и узлы телеграфные и передачи данных”

 

Супровід

Підлягає перегляду

ДК 018:2000

2213.3

2224.9

ВНТП 114-86 “Станции проводного вещания” Супровід

Підлягає перегляду

ДК 018:2000

2213.3

ВНТП 211-86 “Земные станции спутниковых систем передачи” Супровід

Підлягає перегляду

ДК 018:2000

2213.2

2213.3

2224.5

ВНТП 212-86 “Передающие и приемные радиостанции, радиотеле-визионные передающие станции и радиотеле-визионные ретрансляторы” Супровід

Підлягає перегляду

ДК 018:2000

2213.2

ВНТП 213-86 “Радиорелейные линии передачи прямой

видимости”

Супровід

Підлягає перегляду

ДК 018:2000

 

2213.9

ВНТП 311-86 “Предприятия почтовой связи и Союзпечати” Супровід

Підлягає перегляду