ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

ПрАТ “Діпрозв’язок” здійснює розробку програм та методик технічного захисту інформації:

  • розроблення програм та методик проведення експертних випробувань за критеріями технічного захисту інформації комплексної системи захисту інформації;
  • обстеження інформаційно-комунікаційної системи (ІКС),категоруванняінформаційних ресурсів та розроблення концепції інформаційної безпеки;
  • формування політики безпеки та розроблення організаційно-розпорядчих документів;
  • розроблення технології захисту і визначення вимог до складу засобів захисту;
  • проведення державної експертизи КСЗІ;
  • постійний моніторинг стану захищеності інформаційних ресурсів ІКС і вироблення пропозицій щодо його вдосконалення.