Політика у сфері якості

Український інститут із проектування та розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури «Діпрозв’язок» в рамках своєї діяльності формує науково-технічну політику галузі й спрямовує зусилля на подальший розвиток національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури, здатної надавати користувачам повний спектр сучасних інформаційних та комунікаційних послуг високої якості у будь-яких умовах.

Метою діяльності ПрАТ «Діпрозв’язок» в сфері якості є забезпечення повної відповідності якості послуг очікуванням Замовника, вимогам контракту та нормативно-технічної документації при наданні комплексу послуг по розробці проектної документації, в якості провідного галузевого інститута України з проектування телекомунікаційних та інформаційних систем і споруд зв’язку. А отже наші послуги – це якісний продукт, що гарантує безпеку, надійність та безумовне виконання вимог Замовника.

Керівництво ПрАТ «Діпрозв’язок» вважає створення та впровадження Системи управління якістю (СУЯ) одним із стратегічних та пріоритетних завдань розвитку Товариства. Система управління якістю розглядається як дієвий механізм для створення та управління основними процесами виробництва, що ставить перед собою головну мету – досягнення стабільно високого рівня якості наших послуг.

Керівництво ПрАТ «Діпрозв’язок» зобов’язується підтримувати СУЯ на рівні, що відповідає вимогам стандарту ISO 9001 (ДСТУ ISO 9001:2009) шляхом створення умов, необхідних для реалізації Політики в сфері якості, забезпеченням необхідними ресурсами для функціонування та результативності СУЯ та поширенням в межах організації Політики в сфері якості, зрозумілою для кожного співробітника.

Основними завданнями ПрАТ «Діпрозв’язок» в сфері якості є:

 • Створення, удосконалення та розвиток СУЯ та відповідність її вимогам ДСТУ ISO 9001:2009;
 • Лідерство вищого керівництва та керівників кожного структурного підрозділу в діяльності по покращенню якості, постійна демонстрація на власному прикладі відношення до підвищення якості та залучення персоналу в процес управління якістю;
 • Діяльність спрямована на підвищення задоволеності Замовника, з урахуванням його побажань та передбачаючи його сподівання;
 • Безумовне виконання контрактних зобов’язань якісно і у встановлені строки;
 • Контроль якості на кожному етапі технологічного циклу, своєчасне проведення коригувальних та запобіжних дій;
 • Підтримка необхідного рівня кваліфікації персоналу шляхом атестації, підвищення кваліфікації та професіоналізму;
 • Підтримка високого технічного рівня виконання робіт з використанням сучасних програмних комплексів, виробничих комп’ютерної та множувальної техніки;
 • Партнерські відносини на взаємовигідних умовах з постачальниками та субпідрядними організаціями;
 • Впровадження та підтримка корпоративної культури підприємства.

  Керівництво ПрАТ «Діпрозв’язок» бере на себе відповідальність за реалізацію Політики в сфері якості, її перегляду та актуалізації.

Голова Правління С.В. Рибка